ricesiam_store ข้อมูลสมาชิก  สินค้าในรถเข็น  ชำระเงิน  
  หน้าแรก » รายการสินค้า » ข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ข้อมูลสมาชิก  |  สินค้าในรถเข็น  |  ชำระเงิน   
หมวดสินค้า
ข้าวสังข์หยด (6)
ผู้ผลิต
สินค้าใหม่ มีต่อ
กระจูดพัทลุง (ตุ้งติ้ง) ทะเลน้อย
กระจูดพัทลุง (ตุ้งติ้ง) ทะเลน้อย
฿200.00
ค้นหาสินค้า
 
ใส่คีย์เวิร์ดเพื่อทำการค้นหาสินค้าที่ต้องการ
ค้นหาแบบละเอียด
ข้อมูล
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
ตัวแทนจำหน่าย
คุณค่าทางโภชนาการ
ติดต่อเรา
ข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

การสร้างข่าวพันธุ์ดีนั้นนักปรับรุงพันธุ์ข้าวจำเป็นต้องทราบแหลงพันธุกรรมข้าวต้องมีพันธุ์ข้าวที่มีฐานพันธุกรรม (genetic base) กว้างและมีความผันแปรทางพันธุกรรม (genetic variability) ด้วยเพื่อนำพันธุ์ข้าวเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ การรวบรวมและปลูกรักษาเชื่อพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองเป็นสิ่งที่สำคัญ ในสภาพการเปลี่บนแปลงที่เกิดขึ้นปัจจุบันชาวนานิยมปลูกข้าวเพียงไม่กี่พันธุ ทำให้พันธุ์ข้าวดั้งเดิมที่มีลักษณะดีบางอย่างสูญพันธุ์ไปและความผันแปรทางพันธุกรรมที่มีอยู่ในพันธุ์ข้าวก็ลดน้อยลงไปด้วย เป็นการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างมหาศาล ดังนั้น การรักษาพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองโดยการรวบรวมนำมาปลูกเป็นสิ่งที่ควรต้องดำเนินการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการเสื่อมพันธุ์ หรือสูญพันธุ์แล้วยังนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้างทางอ้อม หรือใช้ประโยชน์โดยตรง ถ้าหากพบว่าข้าวนั้นมีลักษณะที่กำลังเป็นที่ต้องการ เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จะมีประโยนช์มากที่สุดต่อเมื่อมีข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ และมีภาพประกอบของลักษณะทรงต้น ลักษณะรวง และเมล็ดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ จึงหวังว่าเอกสารข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้นี้จะเป็นประโยนช์ต่อผู้ที่สนใจ จึงหวังว่าเอกสารข้าวพื้นเมืองภาคใต้นี้จะเป็นข้อมูลเบื่องต้นในการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่อไป


นายสำเริง แซ่ตัน
นักวิชาการเกษตร 8ว

 • ข้าว กันตัง Gan Tang
 • ข้าว ช่อขาว Chaw Khao
 • ข้าว นางมา Nahng Mah
 • ข้าว ช้องนาง Chawng Nahng
 • ข้าว จำปา Jam Pah
 • ข้าว สารสวย Sahn Suay
 • ข้าว นาทวี Nah Tawee
 • ข้าว แมะแย Mae Yae
 • ข้าว รวงงาม Ruang Ngahm
 • ข้าว ลูกผึ้ง Look Pueng
 • ข้าว เจ๊ะหลี Je Li
 • ข้าว ทรายช่อ Sai Chaw
 • ข้าว เมืองไทร Meuang Sai
 • ข้าว ลูกคราด Look Krahd
 • ข้าว ช่อตานี Chaw Tah Ni
 • ข้าว กือเชะขาว Geu Se Khao
 • ข้าว ขาวป้อม Khao Pom
 • ข้าว กรำกราย Gram Grai
 • ข้าว ปาดีเก๊ะก๊ะ Pah Di Gay Ga
 • ข้าว กลีบเฆม Glib Mek
 • ข้าว ขาวสุราษฎร์ Khao Suraj
 • ข้าว ร้อยวัน Roi Wan
 • ข้าว ขาวสง Khao Song
 • ข้าว ขาวรวงเดียว Khao Ruang Diaw
 • ข้าว ห้องทอง Hawng Tawng
 • ข้าว ปีหลาย Pi Lai
 • ข้าว ดอกไผ่ Dawk Pai
 • ข้าว นางญวนแดง Nahng Yuan Daeng
 • ข้าว ขาวเฒ่า Khao Tao
 • ข้าว ทางหวาย Tahng Wai
 • ข้าว ช่อกำพรึด Chaw Gam Preud
 • ข้าว นางห้องดำ Nahng Hawng Dam
 • ข้าว แหกหญ้า Haek Yah
 • ข้าว เหนียวพวงมะพร้าว Niaw Puang Ma Prao
 • ข้าว ช่อปลีขาว Chaw Pli Khao
 • ข้าว บี้หร้า BiRah
 • ข้าว เต่าร้าง Tao Rahng
 • ข้าว ขม Khom
 • ข้าว บางกอก BahngGawk
 • ข้าว เหนียวหลันตัน Niaw Lan Tan
 • ข้าว บือล่ม Bue Lom
 • ข้าว ดังงา Dang Ngah
 • ข้าว เหนียวลูกผึ้ง Niaw Look Pueng
 • ข้าว เบา Bow
 • ข้าว แม่หม้าย Mae Mai
 • ข้าว มะลิ Mali
 • ข้าว เหนียวเนียง Niaw Niang
 • ข้าว สี่สิบ Si Sib
 • ข้าว เหนียวดอกมุด Niaw Dawk Mud
 • ข้าว เหนียวลางปิ้ง Niaw Lahng Ping
 • ข้าว นก Khao Nok
 • ข้าว เหนียวล้างปิ้ง Niaw Lahng Ping
 • ข้าว ปลอก Plawk
 • ข้าว อาเนาะนาฆอ Ah Naw Nah Kaw
 • ข้าว ยาโกบะ Yah Go Ba
 • ข้าว ปูยู Poo Yoo
 • ข้าว นางฉิ้น Nahng Chin
 • ข้าว คล้านหนัก Klah Nak
 • ข้าว หยี Yi
 • ข้าว งาช้าง Ngah Chahng
 • ข้าว ช่อละมัย Chaw La Mai
 • ข้าว พวงหวาย Puang Wai
 • ข้าวช่อกระดังงาขาว Chaw Gra-dang-ngah khao
 • ข้าว แม่หม้าย Mae Mai
 • ข้าว เอวมดแดง Eaw Mod Daeng
 • ข้าว ช่อลุง Chaw Lung
 • ข้าว แ้ส้ม้า Sae Mah
 • ข้าว หมออรุณ Maw Arun
 • ข้าว ลาบู Lah Boo
 • ข้าว บางกอก Bahng Gawk
 • ข้าว เหนียวลูกกา Niaw Look Gah
 • ข้าว ลาเหาะ Lah Haw
 • ข้าว อดุลย์ Adun
 • ข้าว เจ๊ะแต Je Tae
 • ข้าว ปาดีหะยี Pah Di Ha Yi
 • ข้าว ปาดีตูกะ Pah Di Too Ka
 • ข้าว เหนียวถั่ว Niaw Tua
 • ข้าว รัก Pak
 • ข้าว เหนียวนาคราช Niaw Nahk Karahd
 • ข้าว นางลอย Nahng Loi
 • ไปต่อ
  รถเข็น มีต่อ
  0 ชิ้น
  สินค้าขายดี
  01.กระจูดพัทลุง (กระเป๋าใหญ่) ทะเลน้อย
  02.ข้าวสังข์หยดบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม
  ความคิดเห็น มีต่อ
  ตอนนี้ไม่มีสินค้าที่ถูกแสดงความคิดเห็น
  ภาษา
  Thai
  สกุลเงิน

  Copyright © 2016 ข้าวสังข์หยด
  Powered by ข้าวสังข์หยด

  ข้าวสังข์หยด